Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim,

  • kak je so Damianej w kuzłarskej šuli poradźiło, z wody telko sněha stworić, zo bě bórze hórka za sněhakowanje wša zasněžena,
  • zajimawostki kołowokoło spěšnych karow za wubědźowanja w formuli 1, rallyjowym sporće a motocrossu,
  • zo su so z Kamjenskeje cyrkwje swjateje Hany dwě postawje swjateju zhubili a kak je so njeskutk wujasnił,
  • wšitko wědźenja hódne a trěbne kołowokoło e-mejlkow
  • a zo swjeća so póstnicy (abo tež karnewal abo zapust …) z najwšelakorišimi nałožkami po wšěm swěće, zdźěla z dołhej tradiciju, kiž saha wróćo hač do časa před Chrystusom.