Srjedu a štwórtk, 7. a 8. februara 2024, smy zarjadowali dalekubłani w Budyšinje a w Konjecach k temje „Spěwy a hrónčka, přewodźace wšědne wotběhi w dźěćacym dnjowym přebywanišću“. Na nimaj wobdźěli so dohromady 19 kubłarkow z 13 dźěćacych dnjowych přebywanišćow. W połdrahodźinskim zarjadowanju zeznachu nowe porsćikowe hry a nazwučowachu sej dwanaće nowych spěwčkow z pjera Fabiana Kaulfürsta. Tute su wědomje w jednorej, wobrazliwej rěči spisane, kotraž so runja melodijam spěšnje zašćěpi. Z tym hodźa so wosebje za žłobikowe a mjeńše pěstowarske dźěći a za tajke, kotrež serbsce wuknu. Tematisce su wusměrjene na přechody w běhu wšědneho dnja w kubłanišću: na rańše witanje, zestupanje do rynka, myće rukow, přihot na wobjed a připołdniši spar a podobne. Wone spěwy bě wědomostna sobudźěłaćerka RCW Jadwiga Kaulfürstowa hižo loni w nowembrje na zarjadowanju za fachowu wuměnu serbskich žłobikarkow a dnjowych maćerjow předstajiła.

Dobreho wothłosa dla wozjewja so spěwčki – nimo dalšich k samsnej temje – w časopisu „Lutki za kubłarki a kubłarjow“, kotryž wuńdźe w měrcu prěni raz w formje specialneho tematiskeho zešiwka. Ke kóždemu spěwej wozjewi so w nim přez QR-code spěšnje přistupne awdijowe nahraće.

Nimo spěwow zeznachu wobdźělnicy dalekubłanja „spěwny měšk“, spodobnje wuhotowany z wobrazom Witka. Kubłarka schowa w nim utensilije, kotrež so w spěwach wobspěwaja, a dźěći je potom wuhódaja a sej zaspěwaja. Spěwny měšk předleži w dwěmaj wulkosćomaj. Dóstanjeće jón za 3 € resp 5 € w RCW.