W nim čitaće mjez druhim

  • wo serbskich swójbach w Delnjej Łužicy a kak sej delnjoserbšćinu jako druhu resp. mjeńšinowu rěč přiswojeja a dale dawaja,
  • wo ewaluaciji koncepcije 2plus a prěnich wuslědkach,
  • wo dźěławosći kružkow kubłarkow a kubłarjow a jich fachowej wuměnje.

Wosebje so wjeselimy, zo směmy Wam předstajić nowe hornjoserbske wuknjenske wideja a k tutym wotpowědne dźěłowe łopjena za šulsku wučbu. Dajće so překwapić!