Skónčnje je tak daloko. W rjedźe Płomjo-edicije je wušła mjeztym třeća kniha. Je to kniha z dwěmaj stawiznomaj, kotruž je spisała Lubina Hajduk-Veljkovićowa za dźěći wokoło 9 lět.

W prěnjej stawiznje “W dalinach swětnišća” podaštaj so Lizka a Danko ze swětnišćowej łódźu “Łužica 3000” na dołho přihotowanu ekspediciju do swětnišća. Jimaj trajnje po boku běše Zinja – kosmiski kompjuter z daloko wuwitej inteligencu.

Tež w druhej stawiznje “Štom wšěch časow” čakachu na hłownej figurje Miloša a Lindu njeličomne dyrdomdeje. W lěsu wuhladaštej dźěsći prastary tołsty dub, z kotrymž podaštej so pućujo po času na najwšelakoriše městnosće swěta.

Nowu ediciju Płomjenja dóstanjeće za 11,90 € w Smolerjec kniharni abo w internetowym wobchodźe LND.