Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • wo kuzłarskej šuli a dyrdomdejach Wandy, Damiana a Mareka a jich sobušulerjow,
  • kak móžemy sej rumpodicha z wołmy paslić,
  • wo darkneće, tajnej syći w syći, a kotre strachi su z njej zwjazane,
  • što je naš Płomjo-redaktor w rozmołwje z rumpodichowym sobom takle wšitko zhonił
  • a wo wuznamnej žonje z mjenom Anna Freud, kotraž wo sebi praji: “Sym stajnje zwonka sebje za sylnosću a dowěru pytała. Wona pak leži we mni.”