Přeprošenju firmy Microsoft na dźěłowu rozmołwu sćěhowachu srjedu (14.12.2022) dr. Beata Brězanowa, Marko Měškank (RCW) a projektowa sobudźěłaćerka sotra.app-teama, dr. Marion Kremer, kaž tež Wito Bejmak ze Serbskeho instituta.

Zhromadnje rozjimachu wobdźěleni, kak móže so serwis za wužiwarki a wužiwarjow Microsoft-programow w delnjo- a hornjoserbskej rěči rozšěrić a što měło prioritu měć.

Orientaciju skićachu při tym typiske scenarije, kaž na přikład:

Němskorěčni starši chcedźa wědźeć, što w serbskej wučbnicy swojich dźěći steji. Po fotografowanju serbskeje strony z handyjom měł so hnydom přełožk do němčiny dodawać a předčitać. Serbscy starši skerje chcedźa, zo Microsoft Translator App jich rěčane słowo zrozumi a do teksta přetwori, tak zo móža powěsć na šulu, kaž n. př. přizjewjenje chorosće, hnydom wotpósłać.

Sobudźěłaćerjo a sobudźěłaćerki serbskich institucijow a zjawnych zarjadow, kotrež wšědnje z Microsoft Office dźěłaja a němske kaž tež serbske teksty wužiwaja, měli so na awtomatiske spóznaće rěče a jednory přistup k přełožkam spušćeć móc.

Profesionelnym přełožowarjam měło móžno być, přełožowanski program samostatnje na wěste temy a fachowe zapřijeća trenować.

Překwapjeni a wjeseli běchu serbscy hosćo, jako dr. Christian Federmann wozjewi, zo je Microsoft hižo prěni rěčny model za delnjoserbšćinu wuwił. Wot februaru 2023 přepruwuja serbscy fachowcy potom kwalitu modela. Na to slědujetej techniska integracija do Microsoft Translatora a spřistupnjenje za zjawnosć, po nětčišim planowanju w lěću 2023.

Naposledk bě tež dalokowučba mjez šulemi tema a kak so tuta škitej datow wotpowědnje organizuje. Wšako je wšitkim wědome, zo maja so wužadanja kaž falowacy personal, transfer wědy a inkluzija analognje a digitalnje zmištrować. A připódla prajene, bohaty poskitk zwonkašulskich aktiwitow je dźěćom na kraju runje tak luby kaž dźěćom w měsće, potajkim měła samsna šansa přistupa wšudźe być. Wjes móhła tež wulkoměsto přeprosyć!