Na zetkanju staršich, kotrychž dźěći so nowe do Budyskeho Serbskeho dźěćaceho dnjoweho přebywanišća „Jan Radyserb-Wjela“ (CSB) přiwozmu, přednošowaše wědomostna sobudźěłaćerka RCW Jadwiga Kaulfürstowa 20. junija 2022 wo imersiwnym serbskorěčnym kubłanju Witaj. Wona rozłoži jim pozadki a zasady koncepta, naćisny w hrubym wuwićowe wotběhi při přiswojenju druheje rěče a wěnowaše so w dalšim róli a móžnosćam staršich jako podpěraćeljo serbskorěčneho kubłanja dźěći.

Dalše tajke staršiske přednoški su planowane. Na poskitku zajimowane kubłanišća móža so rady na referentku w RCW wobroćić.