Dypkownje do spočatka noweho šulskeho lěta wuńdźe w LND nowa wučbnica za wěcnu wučbu Mlóč 2. Je to nowe wobdźěłanje licency nakładnistwa Schroedel. Wučbnica je wjacebarbna a wobjednawa wšitke temy wučbneho plana za 2. lětnik. Su to wobłuki:

  • Zhromadnje žiwi być a wuknyć
  • Moje ćěło a moja strowota,
  • Zetkawanja z rostlinami a zwěrjatami,
  • Fenomeny nježiweje přirody,
  • Rum a čas,
  • Kompjuterowy kurs.

Někotre strony su wólbnowinowatostne a někotre nadawki su za skrućenje a zwjazanje z druhimi wobsahami myslene a wuraznje wupokazane.

Wučbnica płaći 21,50 € a je w Smolerjec kniharni w Budyšinje abo přez online-wobchod Ludoweho nakładnistwa Domowina na předań.