Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • wo projekće “Serbsce po puću”, hdźež móžeš sej cool wideja wo přetwarje transportera na awto za campowanje wobhladać a při tym serbsce wuknyć,
  • pod nadpismom “Rumba, samba, cha-cha-cha” zajimawostki kołowokoło rejow,
  • kak pasli pčołka Pawlina cocktailowe słónčniki,
  • wo astronawtce a zdobom prěnjej žonje w swětnišću Walentinje Tereškowej, kiž chcyše přeco hižo njebjesam blisko być,
  • a wo młodej sportowči, kiž wubědźuje so w downhill-kolesowanju, to rěka, zo z kolesom po wosebitych wuskich šćežkach – tak mjenowanych trialach – z hory do doła smali.