Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • kak helikopter funguje a kotre wšelake typy dawaja,
  • kak wobraz z přirodnych materialijow nastanje,
  • kak kuchar Tomaš buchtle z pudingom připrawi,
  • kak móžemy tomu zadźěwać, zo so přiroda přez produkciju črijow dźeń a bóle zanjerodźi a
  • kak wopisuje Sophia Brězanec z Kopšina kralowstwo Jordanisku, hdźež běše někotre lěta žiwa.

Wjeselić směće so tež na powědančko „Potajnstwo wolijowcow“ z pjera Simeona Wjesele.