Lube dźěći, lěćo je so minyło a hižo je nazyma tu. Je to čas, hdyž je wječor zahe ćma. Tuž wzmiće sej waše lampiony a podajće so zhromadnje z Julku a Witkom na lampionowy přećah k swjatemu Měrćinej. Hač budźeće tež měrćinki dóstać? Ale što da su poprawom měrćinki? To zhoniće w stawizničce ‚Kuzło poprjanca‘. Snano so póćmje tróšku bojiće? Z porstowej hru ‚Dźesać małych šerjenčkow‘ so wšitke strachi spěšnje wućěrja. Abo zaspěwajće sej wótře nowy serbski spěw wo čiłym pěstowarskim žiwjenju, kotryž je napisał Jandytar Hajnk.

Lubi starši, za samodruhe žony a maćerje z ćěšenkom su baby njesměrnje wažne. W staršiskim dźělu předstajimy ‚Kolebku‘, zhromadnu praksu třoch serbskich babow w Swinjarni. A pytaće-li hišće za serbskim předmjenom za swoje dźěćo, pohladajće tola raz do brošury ‚Serbske předmjena‘. Dale pokročujemy z druhim dźělom wo mylenju při přiswojenju rěče w dźěćatstwje z awtorku Helenu Rjedźinej. Wosebje němskorěčnym staršim poručamy aktualizowanu brošurku ‚Witaj – ein Geschenk für ihr Kind‘.

Lube kubłarki a lubi kubłarjo, kubłarske wudaće wěnuje so cyle temje ‚Swjaty Měrćin‘ a zaběra so ze swěcu a sćinom. Nimo rěčneho poskitka, stawizny a spěwčka namakaće w zešiwki tematisce so hodźace kopěrowanske předłohi k wumolowanju. A kubłarka Nadja Lebzec je napisała wosebity didaktisko-metodiski poskitk za žłobikowe dźěći.