Štóž wužiwa na swojim smartphonje našu app „Sorbisch leicht – Serbsce lochko“, smě so nětko na wobšěrnje rozšěrjeny poskitk wjeselić. Nowa app wobsahuje wšitke hornjoserbske rěčne wobroty z nahrawanjow wobeju CDjow „Serbsce lochko 1“ a „Serbsce lochko 2“. Wužiwar móže sej z cyłkownje 30 krótkolekcijow – kóžda z wobrotami na konkretnu temu – swoje za konwersaciju trěbne serbske słowa a słowne skupiny na handyju wuzwolić a naposkać. Temy su: Nakupować, Šula a dźěći, Chorosć, Pola lěkarja, Apoteka, Socialne poćahi a aktiwity, Swójbne swjedźenje, Dary, Dźakne słowa a druhe. Hornjoserbska app „Sorbisch leicht – Serbsce lochko“ je darmotnje w interneće k dispoziciji.