Wušła je w rjedźe licencnych wudaćow nakładnistwa Klett nowa serbska wučbnica „Stawizny a podawki 2“. Je to wučbnica stawiznow za šulerjow 6. lětnika Budyskeho serbskeho gymnazija. 180 stronow wopřijaca fachowa kniha wabi zawěsće do blišeje zaběry ze stawiznami. Wona je z wjele historiskimi tekstowymi žórłami, ilustracijemi a topografiskimi kartami wuhotowana a barbojće ilustrowana. Wažne zapřijeća su na kromje jednotliwych stronow hišće raz podate a skrótka wujasnjene. Z tym je wučbnica přehladnje strukturowana. Fachowy přełožk na starosći měješe wučerka na wuměnku Sonja Krječmarjowa. Wo konkretnych wobsahach wučbnicy čitajće nadrobnišo we wudaću 4/2018 Serbskeje šule.