Dypkownje k spočatkej šulskeho lěta su nowe Lutki wušli. W dźěćacym dźělu wjerći so wšitko kołowokoło wohnjoweje wobory. „Kak da ma kocor Oskar ze štoma dele přińć?“, so Julka praša. „Hač móža wobornicy pomhać?“ Kotre nadawki ma wohnjowa wobora nimo toho, zhonja dźěći w spěwje „Z woboru k wam jědźemy” z pjera znateho spěwotwórca Volkera Rosina a w basni “Hdyž so pali” wot Pětša Janaša.

Za staršich je zajimawa přehladka wo aktualnych online poskitkach k wuknjenje serbšćiny a pokročowanje małeho seriala k (dwurěcnemu)rěčnemu wuwiću dźěsća. A w jubilejnym lěće „20 lět Witaj w praksy“ předstaji so dalša pěstowarnja, kotraž po Witaj-koncepće dźěła: dźěćace dnjowe přebywanišćo „Skopčk“ w Nowym Měsće/ Sprjewinym Dole.

Tež w kubłarskim wudaću steji wohnjowa wobora w srjedźišću. Kubłarki a kubłarjo dóstanu choreografiski nawod k spěwej wo wohnjowej woborje, paslensku předłohu za dźěći a wšelake wubědźowanske hry k temje. Přidatnje dóstanu za dźěło w pěstowarni nowu kolenowu knižku do ruki, hdźež namakaja hnydom dwě stawiznje wo Julce, přećelce Witka.