Jako licencne wudaće nakładnistwa Schrödel stej wušłoj dźěłowej zešiwkaj rjadu „Mlóč“ za wěcnu wučbu za 2. a 3. lětnik. Ze stron nakładnista Schrödel bu rjad nowy předźěłany, tak zo předležitej serbskej zešiwkaj nětko w přełožku aktualneho wudaća.

  • k skazance