Z nowym šulskim lětom započinamy z licencnym wudaćom pola nakładnistwa Klett wušłeho wučbnicoweho rjadu „Pućowanje po stawiznach“.  Po dorěčenju z fachowymi wučerjemi na serbskich wyšich šulach zdaše so zmysłapołne, wudaće ze šěstym a z tym poslednim dźělom – z wučbnicu za 10. lětnik – započinać. Lětnje wuńdźe potom dalši zwjazk wučbnicoweho rjadu w přełožku Rejzki Šěnoweje a Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje.

Z „Pućowanjom po stawiznach“ dóstanu šulerjo a wučerjo modernu wučbnicu, kotraž slubi žiwu a zdobom historisce fundowanu wučbu stawiznow.