Ličimy wěcne nadawki – nowy wučbny srědk za wučbu matematiki w 3. a 4. lětniku

Ličimy wěcne nadawki je licencne wudaće tak mjenowanych indianskich zešiwkow nakładnistwa Klett. Zwučowanske zešiwki, kotrež wudawa nakładnistwo Klett za wšelake předmjety, njejsu na wěsty wučbnicowy rjad wjazane a słuža jako wučbu wudospołnjacy material. Přehladnje wuhotowane strony a jednore dźěłowe nadawki zmóženjeja samostatne dźěło šulerjow a wjedu spěšnje k wuspěchej. Při tym wjetšina nadawkow na žiwjenski wobswět a nazhonjenja šulerjow nawjazuje. Wosebite strony wěstu temu wotzamknu a zmóžnjeja šulerjam nawuknjenu wědu hrajersce nałožować a skrućić. Šibały indianski hólčec Anoki jich na zabawne wašnje při tym přewodźa.

Zešiwkaj wuńdźetej w Ludowym nakładnistwje Domowina a płaćitej kóždy 3,50 eurow.