Project Description

Gilles

Kóždy kónc tydźenja přijuskaja tysacy hordych a napjatych nanow swojim kopańcu hrajacym synam. Při tym rozsudy sudnika jara dokładnje wobkedźbuja a wótře komentuja. Jedyn z nich je Bert, kotryž chcyše so jako młodźenc sam z profijom stać, štož pak so jemu njeporadźi.
Jeho 12-lětny syn Gilles, jara wobdarjeny a zahority kopar, soni tohorunja wo tym, jónu jako „Čerwjeny čert“ w narodnym mustwje sobu hrać. Zo by so són spjelnił, trenuje nan wšědnje jara zaměrnje swojeho syna. Cyle njenadźicy pak so žiwjenje hólca změni. Za młodeho koparja započina so ćežki čas. Gilles dyrbi wuknyć so rozžohnować, tež wot swojich koparskich sonow …

„Gilles“ je jara čućiwy a wuběrnje hraty dźěćacy film, kotryž wobjednawa temy kaž smjerć, lubosć, přećelstwo a pytanje za swójskim žiwjenskim pućom. Na Mjezynarodnym dźěćacym festiwalu 2006 w Kamjenicy wuznamjeni so film z třomi mytami, mjez druhim z mytom mjezynarodneje dźěćaceje jury.