Project Description

Peeweeje – mišterstwa na lodźe

12-lětny Janeau je wulki talent w lodohokeju. Po smjerći maćerje, kotraž je jeho trenowała, přećahny ze swojim nanom do cuzeho města a z lodohokejom wotzamkny. Tam zetka sebjewědomu wrotarku Julie, kotrejež mustwo přihotuje so na Peeweeje, młodźinske swětowe mišterstwa w lodohokeju. Spěšnje spózna talent Janeauwa a přerěča jeho, w mustwje sobu hrać …

Film Peeweeje wuznamjeni so 2013 na Mjezynarodnym filmowym festiwalu Šibałc w Kamjenicy z hłownym mytom fachoweje kaž tež junioroweje jury za najlěpši film. Młodostni wopodstatnichu swój rozsud mj. dr. z tym, zo „wuznamjeni so film přez wosebitu napjatosć, sylnu emocionalnosć a wusahowace wodźenje kamery. Režiserej je so wuběrnje poradźiło, z napjateje a jimaceje stawizny stworić wobhladanja hódny film za wulkich a małych přihladowarjow.“