Project Description

Syn Winnetouwa

Serbska synchronizacija z němskimi podtitulemi

Kaž Indian 10-lětny Maks runje njewupada, ale to njewadźi. Maks je Indian, haj samo hłownik! Jeničce jeho kmjen čini jemu starosće: Nan je ze swójbneho tipija wućahnyć dyrbjał a mać chodźi hižo po cuzych šćežkach.

Ale nadobo skići so jemu jónkrótna šansa: W lětnim dźiwadle ma so róla syna Winnetouwa znowa wobsadźić. Maks je kruće wo tym přeswědčeny, zo rólu dóstanje a zo budźe potom tež doma wšitko zaso w porjadku. Potajkim započina trenować. Pomhać ma jemu při tym Matej, hólc w jeho starobje, kotryž pak wo Indianach docyła ničo njedźerži …

Syn Winnetouwa je jara lóštny a žiwy swójbny film, kotryž namołwja, za swoje sony wojować. Z wulkim wuspěchom so na wjacorych narodnych a mjezynarodnych festiwalach publikumej pokaza.

Němska 2015 | dołhosć: 89 mjeń. | režija: André Erkau | rěčnopedagogiski projekt – doporučeny wot 8 lět