Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • kak je sej rubježnik Rumbo nastroj za drjewokałanje natwarił, kiž hłowu wuswobodźa a muskle trenuje,
  • zo su plasty a dźěłane maćizny bjezdwěla jara wužitne, ale maja tež ćěmnu stronku: su mjeztym za přirodu wulki problem,
  • wšitko wědźenja hódne kołowokoło jěža a kak mamy so zadźeržeć, hdyž mamy jeho w zahrodźe abo hdyž namakamy choreho abo bjezpomocneho jěža,
  • zajimawostki wo Zwěrinje, stolicy zwjazkoweho kraja Mecklenburgsko-Předpomorskeje, kiž je město mjez jězorami a lěsami
  • a zo je so něhdy tójšto młodych Serbowkow a Serbow na (duchowne) wukubłanje do wukraja podało, dokal je jich puć wjedł a kak su tam skutkowali.