Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim,

  • zo móžeš so digitalnje po domje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho wjesć dać a kak dóstanješ přistup,
  • što je jazz a kak je nastał, kotre jazzowe stile eksistuja a zo rozeznawaja so při wobsadźenju jazzband dwě skupinje instrumentow,
  • zo je so redaktor Płomjenja do lěsa podał, zo by tam z ptačkami interview k přihotam ptačeho kwasa wjedł a što je při tym zhonił,
  • zajimawostki wo žiwjenju a skutkowanju znateje a sławneje pianistki Clary Schumann, mandźelskeje komponista a dirigenta Roberta Schumanna, a
  • zo je skateboardowanje wjace hač jenož zabawa w swobodnym času, kajki je natwar skateboarda a štó je najznaćiši skateboarder na swěće.