Mała wjera je hakle 127 lět stara a hišće přemłoda, zo by z tamnymi wjerami we Wałpornej nocy při wohenju rejowała. Tohodla sej tam skradźu doleći a – bu lepjena! Jako chłostanje dyrbi w běhu jednoho lěta wšě 7892 kuzłarske hrónčka z tołsteje knihi z hłowy wuknyć a dopokazać, zo je dobra wjera. Ale što wučinja dobru wjeru? Hromadźe ze swojim přećelom, rapakom Abraxasom, so na dyrdomdej zwaži, wuknje pilnje wšě hrónčka a pyta za wotmołwu na prašenje …

Mała wjera je lóštny a žortny swójbny film, połny šarmantnych pryzlow a kuzłarsko-magiskich wokomikow. Wuběrni hłowni hrajerjo a bajkojte wuhotowanje skulojća filmowe dožiwjenje.

DVD je za 8,00 € w Serbskej kulturnej informaciji a w Smolerjec kniharni na předań.