Wužiwarjam přełožowanskeho programa „sotra.app” skići so wotnětka jasnje lěpša kwalita přełožkow a modernizowany wužiwarski powjerch strony pod adresu www.sotra.app.

Z přestajenjom wot dotalneho statistiskeho na neuronalny přełožowanski system su přełožki w cyłku přirodnej rěči bliže a wobsahuja we woběmaj rěčomaj mjenje zmylkow. Nimo toho hodźi so přichodnje wjace znamješkow (6000) w krótšim času přełožić. Z tym je „sotra.app“ nastupajo kwalitu mjeztym podobna komercielnym přełožowanskim programam. Wosebity postup pokaza so při přełožowanju z němčiny do serbšćiny, hdźež so dotalne problemy z negaciju abo wopačnymi kóncowkami lědma hišće jewja. Wužiwany neuronalny system je tak efektiwny, zo hodźi so hišće lětsa tež delnjoserbski dźěl přełožowanskeho programa zjawnosći spřistupnić.

Nowy wužiwarski powjerch je přehladniši a moderniši. Znate přidatne funkcije kaž prawopisna kontrola steja tež dale k dispoziciji.

Zakład systema „sotra“ twori dale w Rěčnym centrumje WITAJ nadźěłana zběrka dwurěčnych sadow, kiž je mjeztym na 300.000 paralelnych sadow rozrostła. Neuronalny system złoži so nětko tež na wobšěrne jednorěčne tekstowe daty z wobeju rěčow.