Prěni přełožowanski program za hornjoserbšćinu-němčinu a němčinu-hornjoserbšćinu steji k dispoziciji. Dnja 22. měrca 2021 bu „sotra“, štož je skrótšenka za Sorbian Translator, we widejowej konferency zjawnosć prezentowany a přepodaty.

Projektowy team Rěčneho centruma WITAJ je w zašłymaj lětomaj zakłady za přełožowanski program „sotra“ w směromaj hornjoserbšćina – němčina a němčina – hornjoserbšćina nadźěłał. Program bazuje na korpusu něhdźe 200 000 serbsko-němskich sadowych porikow z rozdźělnych žiwjenskich wobłukow a wopřija bohaty wokabular a mnohe gramatiske formy.

Mašinelny přełožk realizuje so ze swobodnymaj přełožowanskimaj systemomaj MOSES a neuronalnym systemom OpenNMT. Z rozšěrjenjom bilingualneho korpusa ma so w přichodźe integracija do Microsoft bing-translatora a dalšich přełožowanskich systemow kaž google-translate docpěć.

Za pokročowanych wuknjacych rěčow su digitalne přełožowanske programy pomoc při pisanju tekstow, kotraž spěchuje jich motiwaciju. Za němskorěčnych wužiwarjow, kotřiž serbsce njerěča, je přełožowanski program wužitna pomoc při zrozumjenju spisanych tekstow w serbskej rěči. Přełožowanske programy maja motiwaciji přinošować, serbsku rěč w šulskim kaž tež w powołanskim a towaršnostnym žiwjenju nałožować.