Dnja 21. oktobra 2017 wotmě so w Chrósćicach 2. fachowy dźeń 2plus z něhdźe 150 wobdźělnikami.

Hłowny přednošk měješe prof. Oliver Meyer, profesor za jendźelsku didaktiku na Johannesa Gutenbergowej uniwersiće w Mainzu, k temje „Pluriliterarne wuknjenje: pohłubšene wuknjenje rěče a předmjety přesahujo – pohłubšene wuknjenske procesy iniciěrować a moderěrować “

Nowa běše world-kofejownja k slědowacym temam:

 • Wukubłanje a dalekubłanje za wučerjow
 • Witaj – dosahacy zakład za koncept 2plus?
 • Dźěło ze staršimi
 • Přepruwowanje serbskorěčnych kmanosćow
 • Wuměnjenja za přesadźenje koncepta 2plus – teamteaching a skupinske dźěło

W dźěłarničkach zaběrachu so wučerki a wučerjo ze slědowacymi temami:

 • Přesadźenje koncepta 2plus w fachowej wučbje a wobchad z rěčnymi zmylkami
 • Teamteaching – móžnosće a hranicy
 • Mylenja rěčneho wuwića a jich wuskutki na přiswojenje pisomneje rěče w dwurěčnej wokolinje
 • Materialije za bilingualnu wučbu za šulerjow a ze šulerjemi nadźěłać
 • Gramatika za njebojaznych – rěčne zwučowanja za fachowych wučerjow (nimo předmjeta serbšćiny)
 • Pohłubšene wuknjenje a transfer kompetencow we wuknjenskim wobłuku rěč přepytować
 • Diferencowanje we wučbje hladajo na rěčnu wšelakorosć
 • Pluriliterarne wuknjenje: pohłubšene wuknjenje rěče a předmjety přesahujo – pohłubšene wuknjenske procesy iniciěrować a moderěrować

Fachowy dźeń 2plus wuhotujetej Sakske statne ministerstwo za kultus a Sakska kubłanska agentura Budyšin w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.