Domowina −
Bund Lausitzer Sorben e. V.
WITAJ-Sprachzentrum

Hauptsitz
Postplatz 2
02625 Bautzen
Tel.: 03591 550 400
Fax: 03591 550 375
E-Mail: witaj-bautzen@sorben.com

Internat des Sorbischen Gymnasiums
Friedrich-List-Straße 8a
02625 Bautzen
Tel.: 03591 480910
Fax: 03591 530190
E-Mail: sorbisches.internat@t-online.de

WITAJ-Sprachzentrum
Radlubin-Straße 23 / Schmerlitz
01920 Ralbitz-Rosenthal
Tel. 0170 1559925
E-Mail: info@jugendsozialarbeit-witaj.de

Home

Home

Witamy Was na domjacej stronje Rěčneho centruma WITAJ!

Z WITAJ! witamy kóždeho w Hornjej a Delnjej Łužicy, kiž chce serbsce rěčeć. My sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo Rěčneho centruma WITAJ mamy přihódne poskitki za najmjeńšich w pěstowarnjach, za šulerjow a dorosćenych. My wuwiwamy serbskorěčne wučbne materialije, wudawamy časopisy a přewodźamy dwurěčne kubłanje na zakładźe wědomostnych dopóznaćow. Z našimi projektami a našim młodźinskim dźěłom podpěrujemy ludźi tu pola nas.

Aktualnosće

Zarjadowanja

Projekty