Home

Home

Witamy Was na domjacej stronje Rěčneho centruma WITAJ!

Z WITAJ! witamy kóždeho w Hornjej a Delnjej Łužicy, kiž chce serbsce rěčeć. My sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo Rěčneho centruma WITAJ mamy přihódne poskitki za najmjeńšich w pěstowarnjach, za šulerjow a dorosćenych. My wuwiwamy serbskorěčne wučbne materialije, wudawamy časopisy a přewodźamy dwurěčne kubłanje na zakładźe wědomostnych dopóznaćow. Z našimi projektami a našim młodźinskim dźěłom podpěrujemy ludźi tu pola nas.

Aktualnosće

Ptači časnik

Wušoł je plakat “Ptači časnik”, kotryž dźěłarničku “Ptački našeje domizny” [...]

Čitanske bruki

K spěchowanju čitanja je wušoł druhi dźěl serbskich čitanskich brukow. [...]

Stipendije za měsačny intensiwny kurs čěšćiny w Čěskej 2023

Čěske knježerstwo » přewostaja zajimowanym Serbam (wot 18 lět) stipendije za wobdźělenje [...]

Płomjo 1-2023 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez [...]

Film „Mała wjera“ jako DVD na předań

Mała wjera je hakle 127 lět stara a hišće přemłoda, [...]

Podpěra při zaručenju wučby na Serbskej fachowej šuli za socialnu pedagogiku Budyšin

Serbska fachowa šula za socialnu pedagogiku w Powołanskim šulskim centrumje [...]

Zarjadowanja

Projekty

Sakska kampanja za serbsku rěč

Dnja 6. februara 2020 bu w Budyšinje imageowa kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizom za serbsku rěč zahajena. Zaměr kampanje je, kedźbliwosć za serbsku rěč wuwołać, wědu šěrić a akceptancu kaž tež hódnoćenje jeje nałožowanja w zjawnosći zwyšić. Serbska rěč ma samostatny dźěl wšědneje komunikacije w swójbach, w cyrkwi, w šulach, ale tež předewzaćach a zjawnym zarjadnistwje być a wostać.

Projekt spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.