Home

Home

Witamy Was na domjacej stronje Rěčneho centruma WITAJ!

Z WITAJ! witamy kóždeho w Hornjej a Delnjej Łužicy, kiž chce serbsce rěčeć. My sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo Rěčneho centruma WITAJ mamy přihódne poskitki za najmjeńšich w pěstowarnjach, za šulerjow a dorosćenych. My wuwiwamy serbskorěčne wučbne materialije, wudawamy časopisy a přewodźamy dwurěčne kubłanje na zakładźe wědomostnych dopóznaćow. Z našimi projektami a našim młodźinskim dźěłom podpěrujemy ludźi tu pola nas.

Aktualnosće

Nowe čisło pedagogiskeho časopisa wušło

W najnowšim čisle Serbskeje šule čitaće, kotre informaciske materialije wo [...]

Słowne družiny serbskeje rěče na plakaće

Přehlad słownych družinow serbskeje rěče je jako plakat we wulkosći [...]

Zwučujemy a pisamy 1

Nětko předležitej tež nowej dźěłowej zešiwkaj Zwučujemy a pisamy 1 [...]

Nowemberske wudaće Płomjenja wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez [...]

Nazymske wudaće Lutkow je wušło

Lube dźěći, lěćo je so minyło a hižo je nazyma [...]

Nazymske wudaće Płomjenja wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez [...]

Zarjadowanja

Zakładny kurs serbšćiny w Pančicach-Kukowje

9.09.2020 - 19:00-20.01.2021 - 20:30

Zakładny kurs serbšćiny w Radworju

14.09.2020 - 19:30-30.11.2020 - 21:00

Projekty

Sakska kampanja za serbsku rěč

Dnja 6. februara 2020 bu w Budyšinje imageowa kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizom za serbsku rěč zahajena. Zaměr kampanje je, kedźbliwosć za serbsku rěč wuwołać, wědu šěrić a akceptancu kaž tež hódnoćenje jeje nałožowanja w zjawnosći zwyšić. Serbska rěč ma samostatny dźěl wšědneje komunikacije w swójbach, w cyrkwi, w šulach, ale tež předewzaćach a zjawnym zarjadnistwje być a wostać.

Projekt spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.