Home

Home

Witamy Was na domjacej stronje Rěčneho centruma WITAJ!

Z WITAJ! witamy kóždeho w Hornjej a Delnjej Łužicy, kiž chce serbsce rěčeć. My sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo Rěčneho centruma WITAJ mamy přihódne poskitki za najmjeńšich w pěstowarnjach, za šulerjow a dorosćenych. My wuwiwamy serbskorěčne wučbne materialije, wudawamy časopisy a přewodźamy dwurěčne kubłanje na zakładźe wědomostnych dopóznaćow. Z našimi projektami a našim młodźinskim dźěłom podpěrujemy ludźi tu pola nas.

Aktualnosće

Płomjo 6-2023 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez [...]

Wuknu sam/a 1

Za šulerjow 1. lětnika je wušoł nowy dźěłowy zešiwk, kotryž [...]

Biologija 6 wušła

Wušła je nowa serbska wučbnica biologije za šulerjow šestych lětnikow [...]

Piknik po swjatoku

Póndźelu, 15. meje 2023, přeprosychmy składnostnje Mjezynarodneho dnja swójby na [...]

Serbska šula 2-2023 wušła

W aktualnym čisle Serbskeje šule zhoniće mjez druhim, kak měli [...]

Płomjo 5-2023 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez [...]

Zarjadowanja

Projekty

Sakska kampanja za serbsku rěč

Dnja 6. februara 2020 bu w Budyšinje imageowa kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizom za serbsku rěč zahajena. Zaměr kampanje je, kedźbliwosć za serbsku rěč wuwołać, wědu šěrić a akceptancu kaž tež hódnoćenje jeje nałožowanja w zjawnosći zwyšić. Serbska rěč ma samostatny dźěl wšědneje komunikacije w swójbach, w cyrkwi, w šulach, ale tež předewzaćach a zjawnym zarjadnistwje być a wostać.

Domowina z. t. z Rěčnym centrumom WITAJ spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, kotrež su Němski zwjazkowy sejm, Krajny sejm Braniborskeje a Sakski krajny sejm wobzamknyli.