Home

Home

Witamy Was na domjacej stronje Rěčneho centruma WITAJ!

Z WITAJ! witamy kóždeho w Hornjej a Delnjej Łužicy, kiž chce serbsce rěčeć. My sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo Rěčneho centruma WITAJ mamy přihódne poskitki za najmjeńšich w pěstowarnjach, za šulerjow a dorosćenych. My wuwiwamy serbskorěčne wučbne materialije, wudawamy časopisy a přewodźamy dwurěčne kubłanje na zakładźe wědomostnych dopóznaćow. Z našimi projektami a našim młodźinskim dźěłom podpěrujemy ludźi tu pola nas.

Aktualnosće

Třeće wudaće Serbskeje šule 2024 wušło

W nim čitaće, kak ma so přichodnje w Delnjej Łužicy [...]

Płomjo 7/8-2024 wušło

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez [...]

Pismikowy memo wušoł

Dypkownje do šulskeho zastupa wuńdźe nowy wuwity pismikowy memo. Je [...]

„Naša maćeršćina 7“ wušła

Wušła je nowa wučbnica za předmjet serbšćina (maćernorěčny niwow) za [...]

„Rěč a identita” rozšěrja rjad „Wobrazy serbšćiny” za 11./12. lětnik

Wušła je wučbnica za wuknjacych zakładnych kaž tež wukonowych kursow [...]

„Biosfera 6“ wušła

Za šulerjow 6. lětnika gymnazijow w Sakskej je wušła nowa [...]

Zarjadowanja

Sakska kampanja za serbsku rěč

Dnja 6. februara 2020 bu w Budyšinje imageowa kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizom za serbsku rěč zahajena. Zaměr kampanje je, kedźbliwosć za serbsku rěč wuwołać, wědu šěrić a akceptancu kaž tež hódnoćenje jeje nałožowanja w zjawnosći zwyšić. Serbska rěč ma samostatny dźěl wšědneje komunikacije w swójbach, w cyrkwi, w šulach, ale tež předewzaćach a zjawnym zarjadnistwje być a wostać.

Domowina z. t. z Rěčnym centrumom WITAJ spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, kotrež su Němski zwjazkowy sejm, Krajny sejm Braniborskeje a Sakski krajny sejm wobzamknyli.