Home

Home

Witamy Was na domjacej stronje Rěčneho centruma WITAJ!

Z WITAJ! witamy kóždeho w Hornjej a Delnjej Łužicy, kiž chce serbsce rěčeć. My sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo Rěčneho centruma WITAJ mamy přihódne poskitki za najmjeńšich w pěstowarnjach, za šulerjow a dorosćenych. My wuwiwamy serbskorěčne wučbne materialije, wudawamy časopisy a přewodźamy dwurěčne kubłanje na zakładźe wědomostnych dopóznaćow. Z našimi projektami a našim młodźinskim dźěłom podpěrujemy ludźi tu pola nas.

Aktualnosće

Nowe Płomjo tu je!

Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez [...]

Lutki 1-2021 přileća kaž młode nalěćo w čerstwych barbach

W dźěćacej stawiznje je Witko tón króć žarliwy – a [...]

Walentinska akcija

Walentinska akcija ze serbskimi pismikowymi parličkami bě přewšo wuspěšna. Na [...]

Poskitk za wuknjacych a wučacych

Smy přehlad aktualneje a wužiwajomneje pedagogiskeje literatury a wučbnych srědkow [...]

Zwučujemy a pisamy 5 w nowym šaće

Wotpowědnje nowemu nakładej Našeje maćeršćiny 5 (skaz. čisło 5/116/20-1A) předleži [...]

Swójbne kino (pod www.schadzowanka.de)

Město swójbneje schadźowanki su wšitke serbske swójby cyle wutrobnje přeprošene [...]

Zarjadowanja

Projekty

Sakska kampanja za serbsku rěč

Dnja 6. februara 2020 bu w Budyšinje imageowa kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizom za serbsku rěč zahajena. Zaměr kampanje je, kedźbliwosć za serbsku rěč wuwołać, wědu šěrić a akceptancu kaž tež hódnoćenje jeje nałožowanja w zjawnosći zwyšić. Serbska rěč ma samostatny dźěl wšědneje komunikacije w swójbach, w cyrkwi, w šulach, ale tež předewzaćach a zjawnym zarjadnistwje być a wostać.

Projekt spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.