Minjenu sobotu, dnja 10.09.2022, woswjećichu na zakładnej šuli w Bošecach šulski swjedźeń składnostnje 125-lětneho wobstaća šule a jeje ponowjenja. Mjez tójšto poskitkami móžachu sej wopytowarjo tam tež mału wustajeńcu Płomjenja wobhladać. Nimo starych wudaćow k listowanju předstaji so tež, kak časopis nastanje. Wězo njesmě tež zajimawy kwis kołowokoło Płomjenja falować. Wustajeńca ma potom po dalšich šulach pućować, wšako swjeći Płomjo hač do klětušeho apryla hišće swoje 70-lětne wobstaće.