Ze šulskim lětom 2022/2023 zahaji RCW z wučbnicu za 7. lětnik wudaće rjadu Terra za wučbu geografije na serbskich wyšich šulach. Je to licencne wudaće nakładnistwa Klett. Rjad budźe wuknjacych hač do 10. lětnika přewodźeć. Wučbnica w přełožku Wórše Šołćineje nětko předleži.

Wučbnicu dóstanjeće za 23,95 € w Smolerjec kniharni abo přez online-shop Ludoweho nakładnistwa Domowina.