Wušła je nowa wučbnica „Mlóč 4“ za wěcnu wučbu jako licencne wudaće nakładnistwa Schrödel Westermann. Wěcna kniha wotpowěduje optimalnje metodam, wobsaham a kompetencam wučbneho plana za wěcnu wučbu w Sakskej. Temy wučbnicy su do pjeć barbnje woznamjenjenych wuknjenskich wobłukow rozrjadowane. Mjena wobłukow su identiske tym z wučbneho plana: (1) Zhromadnje žiwi być a wuknyć, (2) Moje ćěło a moja strowota, (3) Zetkawanja z rostlinami a zwěrjatami, (4) Fenomeny nježiweje přirody a (5) Rum a čas. Tež wuknjenske wobłuki wólbnowinowatostneho wobłuka so poskićeja.

Štyri wobłuki zakónča so z wuknjenskim testom k samokontroli ‘Testuj swoju wědu’. Rubrika ‘Sće hižo wědźeli’ da dźěćom nastorki k myslenju, so z wosebitymi aspektami wěcneje temy zaběrać a tute samostatnje wobdźěłać. Na kóncu wučbnicy smy dodali dwurěčny słowničk z wuzwolenymi fachowymi wurazami.

Wučbnica płaći 22,95 € a je w Smolerjec kniharni w Budyšinje abo přez online-wobchod Ludoweho nakładnistwa Domowina na předań.