W rjedźe Naša fibla předleži nowy Pismikowy zešiwk za wučbu serbšćiny w 1. lětniku. W dźěłowym zešiwku stej přeco dwě zwučowanskej stronje ke kóždemu pismikej alfabeta. Strony su podobnje natwarjene a wobsahuja tajke zwučowanja kaž předpodate pismiki popisać abo pismiki sami pisać, ilustracije pismikam přirjadować, wobrazy molować abo nalěpić a druhe.

“Pismikowy zešiwk” je za 8,90 € w Smolerjec kniharni w Budyšinje na předań. Dóstanjeće material pak tež přez online-wobchod Ludoweho nakładnistwa Domowina.