W rjedźe Naša fibla je wušoł nowy wudospołnjacy material Nazwukowe kartki do ruki wučerja. Nazwukowe kartki su pomoc a podpěra při zawjedźenju pismikow w prěnjočitanskej wučbje. Šulerjam je nazwukowa tabulka z fible znata. Předležacy material wobsahuje kartki z wobrazami za kóždy pismik jako dalša, přidatna móžnosć zwukowanja. Nimo toho skrući a rozšěrja so z pomocu kartkow serbski słowoskład.

“Nazwukowe kartki” su za 20,00 € w Smolerjec kniharni w Budyšinje na předań. Dóstanjeće material pak tež přez online-wobchod Ludoweho nakładnistwa Domowina.