Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • zajimawostki kołowokoło wutroby, najwažnišeho muskla našeho ćěła,
  • kak pčołka Pawlina wołmjane mjetelčki pasli,
  • recept kucharja Tomaša za pudingowe tortki z worštowaneho ćěsta,
  • wo łžach w syći – t. mj. fake news – a hrožacym strachu za našu towaršnosć a
  • wo Saalburgu, antikskim Romje w Němskej.