Nětko předleži nowy plakat z nazwukowej tabulku k fibli. Nazwukowa tabulka je  pismikowa tabulka z wobrazami k nawuknjenju pisanja a čitanja. Plakat pokaza wšitke hornjoserbske zwuki z pomocu wotpowědneho přirjadowaneho pismika a z wotpowědnym nazwukowym wobrazom. Pódla kóždeho zwuka je wobraz, čejež pomjenowanje z tutym zwukom započina. Hodźi so jedyn pismik rozdźělnje wuprajić (kaž ch), potom zwobraznja so tutón pismik z woběmaj wobrazomaj. Šuler zamóže z pomocu nazwukoweje tabulki pismowy wobraz (Schriftbild) jednoho słowa zwuk po zwuk zestajeć.

Plakat je za 8,00 € w Smolerjec kniharni w Budyšinje na předań. Dóstanjeće jón pak tež přez online-wobchod Ludoweho nakładnistwa Domowina.