Nětko předležitej tež nowej dźěłowej zešiwkaj Zwučujemy a pisamy 1 za šulerjow 1. lětnika, kotrejž stej wusměrjenej na nowu fiblu. Dźěłowej zešiwkaj předležitej jónu w ćišćanym pismje a jónu w šulskim wuchadnym pismje. Wonej wobsahujetej čitanske a pisanske zwučowanja, kotrež so na zawjedźene pismiki a leksiku fible poćahuja. Strony zešiwkow wotpowěduja slědej pismikow fible. Za diferencowanje a skrućenje jewja so we wěstych wotstawkach strony ze zwučowanjemi, kotrež zmóžnja wučerjej, wuknjenski staw šulerja zwěsćić.

Zwučujemy a pisamy 1 je za 8,90 € w Smolerjec kniharni w Budyšinje na předań. Dóstanjeće zešiwkaj pak tež přez online-wobchod Ludoweho nakładnistwa Domowina.