Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo

  • wubědźowanju, kotrež měri so na kreatiwnych čitarjow ze žortnej žiłku,
  • piratach, rubježnikach na morju,
  • mnišku, muzikaliskim ćahawym ptačku,
  • Limburgu – katadrali, tykowanych chěžach a ICE a
  • wo kulturnymaj stolicomaj Europy 2020 – Galway a Rijeka.

Wjeselić směće so tež na powědančko Měrćina Wjenki „Suweněr z dowola“ a krimi Mileny Šołćic „Radšo dener hač kwasnu poliwku“.