Zhromadnje ze župu „Michał Hórnik“ přeprošujemy na swójbnu schadźowanku

njedźelu, 1. měrca 2020, 15:00 hodź. we wjacezaměrowej hali „Jednota“ w Chrósćicach.

 

Program

15:00 hodź.

• witanje | • zahajenski program: „Maks a Moric“

15:30 hodź.

• paslenje a šminkowanje | • čitanski stan | • zhromadne hudźenje a spěwanje | • wuknjenske a kompjuterowe hry
• eksperimenty za wćipnych | • swójbne kubłanje a Lutki

Poskićitej so kofej a tykanc.

Zastup: 2,50 €/dorosćeny