W nowembru 2019 wuńdźe w Ludowym nakładnistwje Domowina nowy wobrazowy słownik „Swět wokoło nas“. Tadej, Leńka a Beno młodych čitarjow na 95 bohaće ilustrowanych stronach po knize přewodźeja. Wona hodźi so za maćernorěčne dźěći runje tak kaž za serbšćinu wuknjacych a rozšěrja jich słowoskład a wědu na zabawne wažnje.

Zo móhła so kniha ze słuchopisakom  BOOKii wužiwać, běchu wobšěrne nahrawanja jednotliwych słowow a sadow trěbne. Hłowne role dźěći přewzachu Juraj Nuk (Tadej), Marta Měrćinkec (Leńka) a Filip Malink (Beno).