Sobotu, 13. apryla 2019, wobdźěli so 22 šulerjow 3. lětnika na čitanskim wubědźowanju w Smolerjec kniharni. Dobyćerce rěkatej Helena a Mirijam. Helena je šulerka Serbskeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“ Chrósćicy a Mirijam wopyta Serbsku zakładnu šulu „Michał Hórnik“ Worklecy. Dźěći čitachu mjez druhim z knihow Beaty Nastickec, Jurja Kocha, Jěwy-Marje Čornakec, Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje, Měrany Cušcyneje, Křesćana Krawca, Jurja Brězana a Doris Kasperoweje. „Njebě lochko, najlěpšeju namakać, wšako běchu so wšitcy derje na wubědźowanje přihotowali“, rjekny Manuela Smolina, nawodnica jury.