Nowej wušłoj stej zešiwkaj Geometrija 3 a 4 jako licencne wudaće tak mjenowanych indianskich zešiwkow nakładnistwa Klett. Wonej wudospołnitej zešiwkaj Ličimy wěcne nadawki 3 a 4. Z woběmaj rjadomaj steji nětko wudospłnjacy material za wučbu matematiki w poskitku, z kotrymž móža šulerjo na zabawne wašnje swoju wědu skrućić a nałožować.

Zešiwkaj wuńdźetej w Ludowym nakładnistwje Domowina a płaćitej kóždy 3,50 eurow.