Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo

  • tradicijach, z kotrymiž wabi Swobodny stat Sakska we wukrajnych nowinach za Hornju Łužicu a Žitawske horiny,
  • pčołce Pawlinje a jeje wutrobičkojtych nudlach,
  • kwětakowych wariacijach kucharja Tomaša,
  • prěnjej jězbje z balonom a krutej powětrowej łódźi, t. mj. Cepelinje,
  • wšelakich rekordach Němskeje,
  • cuzych swětach w Ochranowje,
  • počinkach lěsnych šerjenčkow a
  • wo pyšnym kobołku a kak móžemy hojenske zelo wužiwać.