„Witaj“ rěka za nas, zo přewodźamy wšitkich, kotřiž serbsce rěča a kotřiž serbšćinu jako dalšu rěč wuknu.

Z druhimi we wjacorych rěčach aktiwny być, je europski kubłanski zaměr a naša wodźaca mysl. Wona so zwoprawdźi, hdyž z nami rady serbujeće, dźećom serbšćinu dale dawaće, ju wosobinsce jako kulturny pokład začuwaće a hdyž čujeće so pola nas cyle jednorje witani.

W brošurce zhoniće, što našu dźěławosć za dźěći, młodostnych a dorosćenych wučinja.

Brošurku dóstanjeće pola nas a w Serbskej kulturnej informaciji w Budyšinje.