W rjedźe dźiwadłowych hrow smy „Marju Jančowu“ wot Jurja Brězana wudali. Tutón dodatny čitanski material za literarnu wučbu na serbskich wyšich šulach a gymnaziju złožuje so na knižne wudaće „Marja Jančowa a druhe dramatiske twórby“, kotrež je 1988 w Ludowym nakładnistwje Domowina wušło. Brošurka wopřija 60 stron. Dóstanjeće ju pola nas darmotnje. Prěnjotne zastaranje šulow je bjez skazanki zaručene.

Skazanski formular

mjeno (winowatostne polo)

e-mail (winowatostne polo)

nastupajo (winowatostne polo)

powěsć

Sym z wozjewjenjemi wo škiće datow přezjedny/-a.
Zběrane daty wužiwaja so bjezwuwzaćnje za internu potrjebu (za tu podaty zaměr). Daty so třećim njepřenjesu resp. dale njedadźa.