Serbsku drastu so woblěkać abo ju někomu woblec, chce nawuknjene być. Z předležacej přiručku podawamy nawod k hotowanju swjedźenskeje rejwanskeje drasty, kotraž so w katolskich wosadach Hornjeje Łužicy nosy. Wona ma přimjeno „wuslěkana drasta“, dokelž nosy so husto bjez čorneho pjezla. K tomu njech je wuzběhnjene, zo předstaja so tu hotowanje njewudateje holcy. Krok po kroku wopisuje so w teksće a wobrazu, w kotrym slědźe so drastowe dźěle woblěkaja, hdźe ma so kotra jehlička tyknyć a na čo měło so při tym wosebje dźiwać.

Zešiwk dóstanjeće w Serbskej kulturnej informaciji w Budyšinje. Móžeće pak jón tež pola nas skazać.

Skazanski formular

mjeno (winowatostne polo)

e-mail (winowatostne polo)

nastupajo (winowatostne polo)

powěsć

Sym z wozjewjenjemi wo škiće datow přezjedny/-a.
Zběrane daty wužiwaja so bjezwuwzaćnje za internu potrjebu (za tu podaty zaměr). Daty so třećim njepřenjesu resp. dale njedadźa.