Project Description

Prózdninski camp

Zakładni šulerjo dwurěčnych rjadownjow z přewažnje němskorěčneho wobswěta přežiwja zhromadnje ze serbskimi dźěćimi tydźeń nazymskich prózdnin. Při zhromadnym hraću a dožiwjenjach zeznaja so mjezsobu, nałožuja swoje serbskorěčne znajomosće a rozšěrja přez to swój słowoskład.