Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • wo pućowanskim dnju a nazymskim projekće šulerjow 1. lětnika Wulkodubrawskeje šule kaž tež wo předčitanskim dnju trochu hinašeho razu na zakładnej šuli “Handrij Zejler” we Wojerecach,
  • zo dósta Europa swoje dźensniše wobličo w času tak mjenowaneho ćahanja ludow w běhu 4. do 6. lětstotka, jako wopušćichu přeco zaso ludźo swoju domiznu a ćehnjechu dale – druhdy něšto dale, druhdy na tamny kónc Europy,
  • čehodla je Český Krumlov, parlička južneje Čěskeje, wopyta hódny,
  • wo rozmołwje črjódki wroblow takle krótko do ptačeho kwasa wosrjedź wsy na zasněženej budce busoweho zastanišća a
  • wo putnikowanju Nowowješćana, kotryž je so loni w lěću na puć podał, zo by po Jakubowym puću z Łužicy hač na “kónc swěta” nóžkował.