Z nowym šulskim lětom zaćahnychu wězo tež zaso nowi šulerjo do Serbskeho internata w Budyšinje. Nimale dwaceći młodostnych jich lětsa je. Tak přewjedźechmy spočatk zašłeho tydźenja zeznawanski wječork. Naši kubłarjo su jón jara derje přihotowali, tak zo bě to super fecich wěcka. K zabawje mějachmy rjane žortne hry, zo bychmy so wšitcy lěpje zeznali. Tak mějachmy k wšelakim prašenjam wotpowědnych młodostnych namakać. Někotryžkuli je hižo nowych přećelow namakał. Ze spěwanjom a grilowanjom bě zhromadnosć jara lóštna, tež hdyž wonka wichor howrješe a dešćika so kidaše. Myslu sebi, zo běše to jara dobry start do tydźenja a noweho šulskeho lěta. Kóždy je sebi dosć mocow nasrěbał a nětko zaso z wjeselom w internaće bydli. Tež hdyž šula na prěnim městnje steji, je internatne žiwjenje tola z cool dožiwjenjemi a nazhonjenjemi zwjazane.

Jan Šołta