Po tójšto lětach w Chrósćicach přewjedźe so Swójbna schadźowanka lětsa k prěnjemu razej w Radworju. Njedźelu, 12. měrca 2023, skićeše  hala Slawija  něhdźe 450 wopytowarjam městno a najwšelakoriše pisane poskitki. Popołdnjo zahajichu rejowarki Łužičanki a hudźbnicy skupiny RadworBrass z pisanymi rejkami a serbskimi štučkami. Nimo tradicionelnych poskitkow kaž šminkowanje, paslenje, sportowanje a čitanski róžk poskićichu staršiska iniciatiwa Radwor a sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo RCW stacije za eksperimenty, kopańcu, blidotenis, wuspytanje BOOKii-pisaka a strowe zežiwjenje. Dale předstajichu so projekt LUCIJA ze swojimi multimedialnymi poskitkami, Ludowe nakładnistwo Domowina, policija, časopisaj Lutki a Płomjo kaž tež našej zamołwitaj za kursy serbšćiny.

Pisane popołdnjo skulojći Radworska młodźina z kofejom a tykancom při rjenje krytych blidach, kotrež wabjachu k přestawce a bjesadźe.