Wušła je nowa serbska stawizniska wučbnica w rjedźe „Stawizny a podawki 6” za šulerjow 10-tych lětnikow za Serbski gymnazij Budyšin. Wórša Šołćina a Sonja Krječmarjowa stej wučbnicu přełožiłoj, fachowu prawosć při nadźěłanju serbskich wobsahow měješe Rejza Šěnowa jako korektorka sobu na starosći. Z wučbnicu je nětko rjad zeserbšćenych stawizniskich wučbnicow nakładnistwa Klett za šulerjow 5. do 10. lětnika kompletny.

Nowa wučbnica wobsahuje materialije k změnam po skónčenju Druheje swětoweje wójny 1945: podołhostny přerěz k poćaham mjez woběmaj přećiwnymaj „supermocomaj” USA a ZSSR, kapitl k wuwiću Němskeje po 1945 a kapitl, kotryž wobjednawa hromadźe zrosćenje Europy po 1990. W njej je kopica tekstowych a wobrazowych žórłow kaž tež předmjetow, kotrež su nazorne dokumenty tehdyšeho žiwjenja, a wjele pokiwow a nawodow, kak móža šulerjo stawizniske wobswědčenja a dokumenty přepytować a wuhódnoćić.

Wučbnica, kotraž bu w zamołwitosći RCW spřihotowana, kaž tež dalše wučbnicy tutoho rjadu su tež za stawiznisce zajimowanych kupcow w Smolerjec kniharni a w onlinowym wobchodźe Ludoweho nakładnistwa Domowina na předań.