Wo čim čitamy w Płomjenju? W jubilejnym wudaću zhonimy mjez druhim,

  • zo dźeržachu serbske dźěći runje před 70 lětami  prěnje wudaće swójskeho časopisa w rukomaj,
  • kak je serbska młodostna jako aupair-holca lěto w Göteborgu dožiwiła,
  • wo žiwjenju a skutkowanju Gret Palucca, kotraž załoži 1925 w Drježdźanach swětoznatu Palucca-šulu,
  • wo złóstnistwach w interneće a kak policija šulam a šulerjam pomha a
  • wo swobodnym dobrowólnym lěće serbskeje młodostneje w Kanadźe a jeje dźěle tam z bjezdomnymi abo (cyle powšitkownje) towaršnostnje wuzamknjenymi ludźimi.

Wězo mamy k jubilej tež narodninskej daraj za čitarjow: Stej to prěnje wudaće Płomjenja z lěta 1952 a wosebite łopjeno z nalěpkami jako mała dopomnjenka na narodniny.